Klub „Senior+” działa również w wakacje

W Lubartowskim Ośrodku Kultury trwają zajęcia dla seniorów.

Klub „Senior+” działa od dwóch miesięcy na nowo i ma za zadanie integrację, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, edukację oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia. Seniorzy uczestniczyli do tej pory w warsztatach plastycznych i spotkaniach z literaturą oraz klubie dyskusyjnym. Były też zajęcia sportowe i rekreacyjne. W ubiegłym tygodniu seniorzy z LOK wybrali się na basen do Wólki Rokickiej wspólnie z dziećmi ze świetlicy międzypokoleniowej, która powstała przy klubie. Uczestnicy klubu brali również udział w warsztatach wyplatania ze słomy, które prowadziła uczestniczka klubu Grażyna Małecka. W Klubie Seniora odbywają się także cykliczne spotkania z Wojciechem Charlińskim pod tytułem „Lubartowskie ścieżki czasu”. Często na świeżym powietrzu prowadzone są zajęcia z nordic walking w miejskim parku. Seniorzy chwalą sobie wspólnie spędzony czas. Opiekunem klubu jest Anna Borzęcka.