Kolejna „Klasa akademicka SGH” w II LO

Klasa I a z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie została już trzecią klasą w szkole objętą patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

II LO w Lubartowie już od trzech lat współpracuje z SGH w Warszawie w ramach projektu „Klasa akademicka”. Od grudnia 2017 r. uczelnia objęła wsparciem kolejną klasę politechniczną – I a. Koordynatorką współpracy ze strony II LO jest wychowawczyni I a – Ewa Biernacka.

Celem programu „Klasa akademicka SGH” jest rozwinięcie współpracy warszawskiej uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Udział w projekcie stwarza licealistom możliwość poszerzenia wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych oraz stałego kontaktu ze środowiskiem akademickim. Program pozwala także uczniom poznać ofertę edukacyjną wyższej uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach programu organizowane są dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu uczelni oraz w siedzibie szkoły. Współpraca stwarza także możliwość udziału w ważnych wydarzeniach i uroczystościach SGH, objęcia tutoringiem szczególnie uzdolnionych uczniów liceum, korzystania z Biblioteki SGH czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Dzięki współpracy II LO z SGH już wielu młodych ludzi przekonało się, że studia na prestiżowej wyższej uczelni są kolejnym etapem w spełnianiu życiowych pasji.

AO