Kolejna kwesta LTR na renowację zabytkowych grobowców

W związku z trwającą pandemią koronawirusa Covid 19 i wzrostem zachorowań w województwie lubelskim, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób odwiedzających groby bliskich oraz kwestujących – Lubartowskie Towarzystwo Regionalne informuje, że IX kwesta – na cmentarzu parafialnym w Lubartowie na rzecz odnowy zabytkowych grobowców we wspomnienie Wszystkich Świętych, w dniu 1 listopada 2021 r., nie odbędzie się w sposób tradycyjny.

Zarząd LTR chcąc zachować ciągłość kwest, zmienia jej formułę w tym roku, zwracając się z prośbą do wszystkich osób, dla których ważna jest troska o zabytkowe nagrobki osób zasłużonych dla regionu, znajdujące się na lubartowskiej nekropolii o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, nr: 10 8707 0006 0003 4018 2000 0001 z tytułem przelewu „kwesta 2021” – w terminie 1-30 listopada 2021 r.

Liczymy na Państwa życzliwość i podtrzymanie corocznej tradycji, tym razem w nowej, internetowej formule.

W ramach przypomnienia informujemy, że wzorując się na doświadczeniu miast Lubelszczyzny (m. in. Lublina i Zamościa) – Zarząd Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego w 2011 r. zainicjował pierwszą kwestę na lubartowskim cmentarzu w dniu 1 listopada. Była to kontynuacja działań prowadzonych od 2000 r., w wyniku których odrestaurowano pomniki zasłużonych dla regionu, m.in.: Wandy Śliwiny, Stefana Werchrackiego, Tadeusza Herburta, Heleny i Romana Morozewiczów, rodziny Rewuckich z „Aniołem Pokoju”, Hipolita Czaplickiego – oraz księży proboszczów – prałata Ludwika Mecha i dziekana Antoniego Komorowskiego. Przy restauracji tych pomników oprócz społecznych funduszy LTR, znaczący był wkład finansowy Miasta Lubartów i parafii św. Anny. Ponadto Zakład Kamieniarski Grzegorza Wysockiego społecznie odnowił pomnik Zofii Junoszy Szaniawskiej i Józefa Powiłajtisa, natomiast Zakład Wyrobów Betonowych Wojciecha Trykacza oczyścił grobowiec ks. infułata Walentego Golińskiego i Hipolita Czaplickiego.

Łącznie w latach 2000 – 2020 odrestaurowano 25 grobowców – pomników, które poprzez upływ czasu, a przede wszystkim niepowtarzalną architekturę tworzą rodzaj galerii sztuki na wolnym powietrzu, zaś dla młodego pokolenia niewątpliwie stanowią przekaz pamięci o osobach, które tworzyły historię naszego miasta i regionu.

Pragniemy poinformować, że w roku 2020 z funduszy pozyskanych z kwesty w 2019 r. (13.428,30 zł) oraz pozostałych środków z kwesty z 2018 r. i z funduszy składkowych LTR, odrestaurowaliśmy następujące grobowce:

  • Stefanii Chromińskiej, córki Władysława i Anny z Cichockich (zm. 1891 r.)

  • Władysława Chromińskiego (zm. 1891 r.) i Dominika Cichockiego (zm. 1882 r.) – właścicieli dóbr w Pałecznicy i donatorów parafii św. Anny w Lubartowie;

  • Józefa Powiłajtisa – wieloletniego kierownika Szkół Powszechnych w Lubartowie i Niedźwiadzie w latach zaboru rosyjskiego.

Ponadto przeprowadzono bieżące konserwacje związane z drobniejszymi uzupełnieniami (liternictwo, malowanie na pomnikach Stefana Werchrackiego i Tadeusza Herburta) oraz wykonano nową tablicę na symbolicznym grobie por. Mirosława Orzechowskiego, pilota m.in. 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego w Northolt w Anglii, który zginał w 1941 r. podczas lotu nad kanałem La Manche.

Z inicjatywy LTR, Miasto Lubartów sfinansowało odnowienie w 2021 r. krzyża na dawnym cmentarzu przykościelnym, a obecnie parkingu przy ul. Kościuszki. W czerwcu br. przypadała 85 rocznica postawienia tego krzyża dla upamiętnienia tu mieszkańców Lubartowa. Ponadto Zakład Wyrobów Betonowych Wojciecha Trykacza oczyścił grobowiec z „Aniołem Pokoju”.

Nagrobki, przeznaczone do renowacji wybierane są komisyjnie na początku każdego roku po przeprowadzonej kweście i uzależnione są od pozyskanych funduszy, po uprzedniej wycenie firmy, która prowadzi ww. prace konserwatorsko – naprawcze. Należy wskazać, że po kilku latach od gruntownej renowacji, poszczególne grobowce wymagają powtórnego oczyszczenia ze względu na negatywne działanie warunków atmosferycznych na kamień, z którego zostały wykonane. Regionaliści w przeciągu roku dbają o porządek na poszczególnych nagrobkach.

Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu finansowemu i życzliwości lubartowian oraz gości odwiedzających cmentarz parafialny uda nam się zgromadzić poprzez kwestę tegoroczną renowację kolejnych nagrobków i bieżącą konserwację już odrestaurowanych.

Z góry dziękujemy za życzliwość i wpłaty na wskazany rachunek bankowy LTR.

Zarząd LTR