Kolejna rocznica Klubu Abstynenta „Nadzieja”     

32 lata istnienia świętował Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie. Uroczystość zorganizowano 9 września w  Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie.

Przed uroczystością odbyła się Msza święta w Kościele Ojców Kapucynów. Podczas spotkania w SP 3 podziękowania na ręce prezesa Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja” złożyli m.in. burmistrz Krzysztof Paśnik, Krystyna Bajda z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury Urszula Bednarczyk. Były kwiaty, życzenia, upominki. Przedstawiono nowy zarząd Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja“, którego prezesem został Mariusz Włosek. Spotkanie było połączone z zabawą taneczną, w której uczestniczyli członkowie Klubu wraz z rodzinami.

Przypominamy, że celem działalności Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja” jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu w trudnej drodze wychodzenia z uzależnienia oraz utrzymania jak najdłuższego i stabilnego okresu abstynencji.  Do klubu należą osoby zamieszkałe głównie w Lubartowie i na terenie powiatu lubartowskiego. Klub pomaga też osobom współuzależnionym, świadcząc dla nich: darmową pomoc wybitnych i sprawdzonych psychoterapeutów, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, darmowe porady prawników dla osób uzależnionych i dla ich rodzin, udzielanie informacji wsparcia osobom, które zdecydują się podjąć leczenie odwykowe. Ponadto Klub propaguje zdrowy i trzeźwy styl życia wolny od uzależnień.

Przy Stowarzyszeniu działają grupy wsparcia dla osób uzależnionych  i współuzależnionych. W siedzibie klubu działa również punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Klub aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach organizowanych przez Miasto Lubartów i organizacje w mieście. Projekty są realizowane m.in. dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lubartów. Siedziba Klubu mieści się przy ul. 3 Maja 24 A w Lubartowie.

Sylwia Cichoń