Kolejne inwestycje drogowe zakończone

Koniec grudnia upłynął pod znakiem intensywnych prac na miejskich inwestycjach. W ich wyniku zakończono już remont dróg na osiedlu Królów Polskich, ulicy Parkowej, czy odcinka drogi niedaleko nowej kładki nad torami. Gotowa jest też ulica boczna Nowodworskiej tzw. droga do DAKO.

To przede wszystkim dobra wiadomość dla mieszkańców domów jednorodzinnych na osiedlu Królów Polskich. Modernizacja ulicy Mieszka I, Królowej Jadwigi i Jana III Sobieskiego to kolejny etap przebudowy jezdni na tym osiedlu. Wszystkie trzy ulice znajdują się w niedalekiej odległości. W ramach modernizacji zostały wykonane m.in. nowe nawierzchnie z kostki brukowej, zjazdy, regulacje studzienek oraz niezbędne prace związane z odwodnieniem oraz organizacją ruchu.

Przejezdna jest też ulica Parkowa. Zbudowano tam sieć kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Dzięki tej inwestycji znikną problem odprowadzenia wody deszczowej z tego rejonu miasta. Modernizacja objęła m.in. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, zamontowano studzienki rewizyjne, wykonano też chodnik i zjazdy z kostki brukowej oraz nawierzchnię z jezdni asfaltowej.

Zakończył się też remont odcinka drogi niedaleko nowej kładki nad torami. Wcześniej droga była nieutwardzona. Dzięki modernizacji zwiększy się bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników drogi. Wykonano podbudowę oraz nową nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej, nową nawierzchnię zjazdów. Powierzchnia projektowanej jezdni to ok. 272Mkw, zaprojektowano też 52 mkw zieleni.

Oświetlenie oraz zatoki postojowe pojawiły się na ulicy bocznej Nowodworskiej tzw. drogi do firmy DAKO.Wykonana została podbudowa jezdni, kanalizacja, zjazdy oraz ciąg pieszo – rowerowy.

(kw)