Kolejne kluby z dofinansowaniem

KS Orlik Lubartów i Klub Karate Tradycyjnego Bushi to kolejne kluby sportowe z naszego miasta, które otrzymały dofinansowanie w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na wsparcie finansowe zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Burmistrz Krzysztof Paśnik podpisał umowy z tymi klubami.