Kolejne konsultacje w sprawie programu rewitalizacji Lubartowa

Spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa.

W związku z konsultacjami społecznymi Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2016-2023  odbędzie się spotkanie warsztatowo-konsultacyjne, 28 lutego o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Lubartów.

Podczas spotkania, prowadzonego przez eksperta z firmy EU-Consult Sp. z o.o., będzie rozmowa m. in. o głównych problemach na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji, wizji, planowanych przedsięwzięciach i następujących celach strategicznych:

  • Zapobieganie występowaniu zjawiska wykluczenia społecznego wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji;

  • Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji;

  • Podniesienie poziomu estetyki i funkcjonalności obszaru rewitalizacji.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców Lubartowa.