Kolejny krok w sprawie chodnika przy ul. Wojska Polskiego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrz Krzysztof Paśnik ogłosił przetarg na opracowanie projektu chodnika przy ul. Wojska Polskiego.

Chodzi o odcinek chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów. To ważna dla mieszkańców ze względów bezpieczeństwa inwestycja. Termin składania ofert upływa 15 lipca.

Od wielu lat mieszkańcy ul. Wojska Polskiego walczą o budowę chodnika. Szansą na jego powstanie była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 815. Tak się jednak nie stało. Wobec tego mieszkańcy 22 maja wyszli na ulicę, aby protestować. W blokadzie drogi uczestniczył burmistrz Krzysztof Paśnik, który obiecał pomoc w postaci podjęcia uchwały o wykonaniu dokumentacji technicznej chodnika.
Zgodnie z uchwałą, którą poparli wszyscy radni, miasto udzieli pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu na opracowanie opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika. Koszty wykonania tej dokumentacji to 50 tysięcy złotych.

(kw)