Kolejny rok działalności Klubu Abstynenta „Nadzieja”

31 lat istnienia świętował Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie. Uroczystość zorganizowano 10 września w  II LO w Lubartowie.

Przed uroczystością odbyła się Msza święta w Kościele Ojców Kapucynów. W spotkaniu w II LO wzięli udział przedstawiciele samorządu Miasta Lubartów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Klubu Abstynenta „Nadzieja“ wraz z rodzinami. Były kwiaty, życzenia, upominki. Podziękowania na ręce prezesa Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja” Andrzeja Karwata złożył m.in. zastępca burmistrza Tadeusz Małyska.  Spotkanie było połączone z zabawą taneczną.

Przypominamy, że celem działalności Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja” jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu w trudnej drodze wychodzenia z uzależnienia oraz utrzymania jak najdłuższego i stabilnego okresu abstynencji.  Do klubu należą osoby zamieszkałe głównie w Lubartowie i na na terenie powiatu lubartowskiego. Klub pomaga też osobom współuzależnionym, świadcząc dla nich: darmową pomoc wybitnych i sprawdzonych psychoterapeutów, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, darmowe porady prawników dla osób uzależnionych i dla ich rodzin, udzielanie informacji wsparcia osobom, które zdecydują się podjąć leczenie odwykowe. Ponadto klub propaguje zdrowy i trzeźwy styl życia wolny od uzależnień. Dla swoich członków organizuje spędzanie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zabawach tanecznych, wieczorkach poetycko-muzycznych, ogniskach integracyjnych. Przy stowarzyszeniu działają grupy wsparcia dla osób uzależnionych  i współuzależnionych. W siedzibie klubu działa również punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Klub aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach organizowanych przez miasto i organizacje w mieście. Projekty są realizowane m.in. dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lubartów. Siedziba klubu mieści się przy ul. 3 Maja 24 A w Lubartowie.

SC, foto: Klub Nadzieja