Komendant policji zabrał głos w sprawie decyzji Spółdzielni

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i negatywny wynik przeprowadzenia badania technicznego pojazdu – takie konsekwencje zdaniem komendanta policji Andrzeja Antoniewskiego mogą spotkać kierowców za naklejanie identyfikatorów parkingowych SM na przedniej szybie auta. Odmienne zdanie w tej kwestii ma prezes spółdzielni Jacek Tomasiak.

Wezwanie Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące naklejania identyfikatora parkingowego na przedniej szybie auta budzi wiele kontrowersji. O temacie pisaliśmy w poprzednim numerze „Lubartowiaka”. Od tego czasu spółdzielnia wysłała kolejną informację do mieszkańców, w której wzywa do natychmiastowego przyklejenia identyfikatora na przednią szybę i to pod groźbą zablokowania pilotów otwierających szlaban. Ulotkę wysłał nam Czytelnik. – W obawie przed konsekwencjami zalaminowany przeze mnie identyfikator parkingowy umieszczam za szybą auta. Tak robi się to w innych miastach – mówi.

W ubiegłym tygodniu nasza Redakcja otrzymała też stanowisko komendanta lubartowskiej policji w tej sprawie.

Kierowanie pojazdem z umieszczonymi na przedniej szybie innymi elementami jak nalepka kontrolna naraża kierującego, w momencie kontroli drogowej, na odpowiedzialność za wykroczenie połączone z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, a w przypadku przeprowadzania badania technicznego jego negatywnym wynikiem – pisze Andrzej Antoniewski, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie.

Jako podstawę prawną podaje art. 66 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r, który jasno mówi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało kierowcy dostateczne pole widzenia do obserwowania drogi.

Komendant powołuje sie też na §8 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia mówiący, że przednia szyba powinna zapewnić kierowcy pełną i wyraźną widoczność bez zniekształcenia obrazu. – Elementem umieszczanym na szybie czołowej jest wyłącznie nalepka kontrolna – pisze komendant.

Odmienne zdanie w kwestii naklejania identyfikatorów na przednią szybę ma prezes SM Jacek Tomasiak, do którego wysłaliśmy pytanie w tej sprawie: Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie zapewni komunikację zastępczą kierowcom parkującym na spółdzielczych parkingach  w razie odebrania im dowodu rejestracyjnego przez policję?

Nasza Redakcja do chwili zamknięcia numeru, mimo wysłania podstawy prawnej, nie otrzymała odpowiedzi na powyższe pytanie. Jacek Tomasiak do sprawy odnosi się na łamach telewizyjnego organu spółdzielczego, twierdząc, że spółdzielnia wydała słuszną dezyzję.

(kw)