Komendant straży przeszedł na emeryturę

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie informuje, że w okresie  od dnia 12.02.2024 r. do dnia 18.02.2024 r. na terenie powiatu lubartowskiego miało miejsce 6 zdarzeń, w tym 3 miejscowe zagrożenia i 3 pożary.

16 lutego miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego oraz przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Sylwestra Goławskiego.

Pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie został mł. bryg. Paweł Bochyński -dotychczasowy dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.