Komunikat w sprawie programu 500+

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
(tzw. Rodzina 500+) na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. 3 Maja 24A, będzie można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Stosowne druki zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej www.lubartow.pl
w zakładce „RODZINA 500+”

Od 1 sierpnia 2017 r. wypełnione wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane w:

1) Urzędzie Miasta Lubartów:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7.30 do 15.30,

  • wtorek w godz. od 7.30 do 17.00,

2) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie w godzinach pracy MOPS
od poniedziałku – do piątku od 7.30 do 15.30

Wszelkich informacji w sprawach ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Urząd Miasta Lubartów pod numerami telefonów:
-81 854-46-05
-81 855-22-73

Przypomina się, iż pierwszy okres świadczeniowy, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia na pierwsze dziecko na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Jednocześnie informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/materialy-do-pobrania/ zamieszczono aktualne informacje o programie „Rodzina 500+”.