Koncepcja Inwestycyjna „Lubartów – zielone miasto, przyjazne dla ludzi i klimatu” – konsultacje społeczne

W dniach od 20 do 27 kwietnia odbędą się konsultacje społeczne dotyczące opracowania Koncepcji Inwestycyjnej „Lubartów – zielone miasto, przyjazne dla ludzi i klimatu”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie:

-Zgłaszania uwag i opinii na piśmie lub na formularzu dostępnym na stronie BIP Urzędu Miasta Lubartów w zakładce Konsultacje Społeczne i przesłanie na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

-Zgłaszanie uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza dostępnego w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła Il 12, 21-100 Lubartów, w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w pokoju nr 207.

Koncepcja stanowi kontynuację działań miasta na rzecz ochrony środowiska i redukcji emisji do atmosfery gazów cieplarnianych.

Obecnie znane technologie wytwarzania energii pozwalają na stopniowe zastąpienie nieefektywnych środowiskowo systemów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej źródłami odnawialnymi lub niskoemisyjnymi pracującymi w skojarzeniu.

Koncepcja opiera się na kilku filarach:

• wytwarzania jak największej ilości energii z OZE (fotowoltaiczne instalacje gruntowe i obiektowe),

• wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie,

• uruchomienie zeroemisyjnej komunikacji publicznej wraz z infrastrukturą ładowania,

• produkcji energii w skojarzeniu z ciepłem (kogeneracja),

• modernizacje miejskiej sieci ciepłowniczej,

• ponowne wykorzystanie wody z oczyszczalni ścieków dla celów gospodarczych,

• wdrożenie rozwiązań mających na celu przywrócenie do życia produktów, które nie utraciły swojej funkcjonalności oraz ograniczenie ilości utylizowanej żywności i jej marnowania.

Przyjęte rozwiązania przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz zapobiegną degradacji środowiska naturalnego.

Szczegóły oraz dokumenty znajdują się pod linkiem https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61.