Koncert Noworoczny w kinie „Lewart”

Utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej, kolędy, marsze oraz muzykę filmową. To wszystko będzie można usłyszeć w najbliższą niedzielę 27 stycznia o godz. 17 .00,  w kinie „Lewart”.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz Urząd Miasta Lubartów zapraszają naszych Czytelników na Koncert Noworoczny.

Orkiestra OSP Lubartów pod batutą Andrzeja Zaręby ma w swoim dorobku opracowania takich utworów, jak „The magic of Mozart”, „Visit to George Gershwin” czy „Uwerturę Krakowiacy i górale” J. Stefaniego. Znana jest lubartowskiej publiczności z występów i przemarszów podczas świąt państwowych. Orkiestra promuje Lubartów nie tylko w kraju, ale także za granicą. Latem wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Węgrzech. Orkiestry OSP nie trzeba specjalnie reklamować, podczas jej koncertów sala kina zawsze wypełniona jest po brzegi, a publiczność domaga się bisów. W dorobku orkiestry najważniejszy chyba jest fakt, że po raz 4. z kolei zdobyła tytuł najlepszej orkiestry w województwie lubelskim.

Aleksandra Jędryszka

foto: Orkiestra podczas występu w Csongrad (Węgry, 2012 r.)