Konferencja w Kozłówce

W poniedziałek 19 czerwca 2023 r., o godz. 11:00 w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbędzie się uroczysta konferencja podsumowująca projekt „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”.

W trakcie spotkania omówione zostaną prace remontowo-konserwatorskie, które umożliwiły przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturowo-edukacyjnych.

Zaprezentowana zostanie również nowa oferta turystyczna nawiązująca do dawnej kultury ziemiańskiej i przywołująca wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji.

Wydarzenie będzie transmitowane na YouTube oraz Facebooku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.