Konferencja Wspólnoty Lubartowskiej

 

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Lubartowska 20 września zaprezentował kandydatów na radnych i burmistrza Miasta Lubartów.

 

Spotkanie prowadził Marek Polichańczuk, obecny radny miejski. Mówił, że Wspólnotę tworzą różni ludzie, których wspólnym celem jest rozwój Lubartowa i nie popierają ich partie polityczne.
Kandydatem KWW Wspólnota Lubartowska na burmistrza jest Radosław Szumiec, który od dwóch kadencji jest zastępcą burmistrza Janusza Bodziackiego.
Program komitetu zakłada utworzenie sieci komunikacji miejskiej opartej na busach, aktywną politykę senioralną, profesjonalną opiekę żłobkową, pozyskiwanie inwestorów i urealnienie zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego. Ponadto wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, rozwój bazy sportowej i kultury.
Komitet wystawił 29 kandydatów do Rady Miasta Lubartów. Jako pierwsze na swoich listach umieścił kobiety, a kandydujący mężczyźni znajdują się na w kolejności alfabetycznej.

SN