Konferencja Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zorganizował 29 września konferencję dotyczącą zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Uczestniczyli w niej przedstawiciele jednostek samorządowych województwa, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, a także Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

konfer_ZKGZL_17

Tytuł konferencji zorganizowanej w siedzibie Lubartowskiego Ośrodka Kultury, to: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania, jako wspólne działanie samorządów lokalnych w świetle zmian w prawodawstwie polskim” realizowana w ramach projektu pn. „ Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Spotkanie to było częścią działań promocyjnych projektu i była skierowana do lokalnych władz samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem radnych rad gmin członkowskich ZKGZL.

Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki rozpoczął konferencję witając gości.

A Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in.: Darska Joanna – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP, Roland Python Dyrektor Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Prelekcje tematyczne wygłosili: Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Miasta Lublin, Sławomir Struski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Marek Musiej kierownik Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Bartosz Wąsikowski przedstawiciel firmy Instal Warszawa S.A. oraz Krzysztof Grzegorczyk ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Konferencja tematycznie dotykała zagadnień związanych z gospodarką odpadami prowadzoną zarówno na szczeblu krajowym jak i na szczeblu samorządowym, współfinansowana była przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

b1 04

konfer_ZKGZL_1


konfer_ZKGZL_9
konfer_ZKGZL_11 konfer_ZKGZL_15 konfer_ZKGZL_16
konfer_ZKGZL_2
konfer_ZKGZL_5 konfer_ZKGZL_7