Koniec z bieganiną po mieście – opłata w jednym okienku

Uiszczenie opłaty skarbowej od stycznia nie będzie musiało oznaczać przymusowych wycieczek po Lubartowie pomiędzy Urzędem Miasta, a Starostwem Powiatowym. Współpraca urzędów przynosi wymierne efekty dla mieszkańców. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni zdecydowali o tym, że opłata skarbowa będzie pobierana też  w kasie starostwa dla spraw załatwianych w starostwie.

To duże ułatwienie dla mieszkańców nie tylko miasta, ale również powiatu. Dla przykładu osoba chcąca wyrejestrować pojazd załatwia związane z tym formalności w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Jednak tego typu czynność wiążą się też z pewną opłatą, która powinna zasilić konto urzędu miejskiego. W obecnej sytuacji interesant musiał osobiście zjawić się w kasie ratusza przy ul. Jana Pawła II w celu dokonania opłaty. Dopiero z potwierdzeniem mógł wrócić do starostwa, aby dokończyć procedurę. – To było wyjątkowo uciążliwe i absurdalne. Bieganina między urzędami, jakby nie można było tego załatwić w jednym miejscu. Cieszę się, że wreszcie udało się to rozwiązać – mówi Andrzej z Lubartowa.

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Mówiąc wprost: od tej pory całą sprawę łącznie z opłatą będzie można załatwić w budynku Starostwa Powiatowego.

 Ta uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców. Zależy nam na tym, aby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe wprowadzać rozwiązania przyjazne mieszkańcom – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Miasta Lubartów.

Podjęta uchwała to również efekt współpracy samorządów. Starostwo Powiatowe prowadzi kasę, więc dysponuje zarówno odpowiednim pomieszczeniem, jak też personelem zapewniającym obsługę kasową. Bez przeszkód może dokonywać poboru opłaty skarbowej na rzecz Miasta Lubartów i przekazywać środki. Wynagrodzenie za inkaso wyniesie 5 procent od pobranych kwot.

Uchwała Rady Miasta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Zatem nowe zasady będą obowiązywały jeszcze w tym roku.

Opłata skarbowa, czyli za co zapłacimy w Starostwie Powiatowym:

– opłaty za zaświadczenie stwierdzające, czy grunty objęte są planem zagospodarowania lasu

– opłata za wyrejestrowanie pojazdu

– opłata za pełnomocnictwo do zarejestrowania i wyrejestrowania pojazdu

– opłata za pozwolenie na budowę

– opłata za zgubione tablice rejestracyjne

– opłata za odholowanie pojazdu

– opłata za niektóre decyzje wydziałów komunikacji i ochrony środowiska

Kasa / Starostwo Powiatowe w Lubartowie

ul. Słowackiego 8,
21-100 Lubartów,

(pokój nr 110 – pierwsze piętro)

czynna w godzinach:

poniedziałek – piątek 730-1430