Konkurs „3 Dobre Praktyki Na Życie Bez Nałogów”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie na projekt komiksu/składanki pt. „3 Dobre Praktyki Na Życie Bez Nałogów”.

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie przy współudziale 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie lubelskim. Konkurs ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, utrwalenie i rozwijanie właściwych zachowań prozdrowotnych kształtowanych przez rodzinę i szkołę, uświadomienie młodym ludziom realnego wpływu codziennego życia na zdrowie, sięgnięcie do pozytywnych wzorców zachowań kształtujących zdrowie fizyczne i psychiczne oraz wzmacnianie pozytywnych nawyków prozdrowotnych. Termin nadsyłania prac do WSSE upływa 1 grudnia 2023 r. 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres organizatora:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej

ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin z dopiskiem: „Konkurs – 3 dobre praktyki”.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie www.gov.pl/web/psse-lubartow