Konkurs dla Czytelników

Festyn Miejski z okazji „Dni Lubartowa” coraz bliżej. Już 2 czerwca przy ul. Jana Pawła II w Lubartowie zaśpiewa m.in. Patrycja Markowska. Podczas festynu przeprowadzimy losowanie nagród dla naszych Czytelników.
Do wygrania jest m.in. talon o wartości 1 tys. zł na realizację kursu na prawo jazdy ufundowany przez OSK Osior, sprzęt AGD oraz inne cenne nagrody ufundowane przez Społem PSS „Jedność” w Lubartowie. Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy wypełnić kupon i przynieść do nas.

Regulamin losowania nagród dla Czytelników od naszych sponsorów:

1. Losowanie nagród odbędzie się na scenie podczas Festynu Miejskiego w dn. 02.06.2012 r.
2. W losowaniu biorą udział wyłącznie oryginalne kupony wycięte z „Lubartowiaka”, które będą publikowane na łamach Tygodnika.
3. Aby uczestniczyć w losowaniu nagrody, należy wyciąć kupon konkursowy i wrzucić go do specjalnie oznakowanego pojemnika znajdującego się w punkcie sprzedaży „Lubartowiaka”, podczas festynu. W konkursie mogą uczestniczyć, niezależnie od wieku, wszyscy Czytelnicy „Lubartowiaka”. Kupony można również przynosić lub przysyłać na adres redakcji do dnia 1 czerwca br. (w dni robocze), w godz. od 8.00 – 16.00. ul. Rynek II (kino Lewart).
4. Niezbędnym i koniecznym warunkiem do odebrania nagrody jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość zgodną z danymi wpisanymi na kuponie oraz obecność podczas losowania.
5. Po wylosowaniu kuponu zwycięzca musi pojawić się na scenie w ciągu 2 minut z dokumentem tożsamości. W przeciwnym razie losujemy kolejny kupon aż do skutku. Ta sama osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku wylosowania po raz drugi tej samej osoby, losujemy kolejny kupon aż zostanie wylosowana kolejna osoba.
6. Kupony nie podpisane są nieważne.
7. Dane osób, które wylosują nagrody, zostaną opublikowane w pierwszym  po festynie wydaniu „Lubartowiaka”.
8. Osoba, która wylosuje nagrodę, wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych w „Lubartowiaku”.
9. Nagrodę, jaką jest talon wartości 1000 zł na kurs jazdy, można zrealizować w OSK Osior w Lubartowie, na okaziciela talonu, według regulaminu wewnętrznego OSK Osior oraz właściwych przepisów. Organizator daje możliwość realizacji kursu na kat. B, C i D, za odpowiednią do wartości kursu dopłatą. Termin realizacji – do końca bieżącego roku. Organizator kursu nie zwraca równowartości pieniężnej nagrody.
10. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Lubartowskiego Ośrodka Kultury wraz z najbliższą rodziną.