Konkurs dla młodych reporterów

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie zaprasza uczniów klas 6-8 ze szkół podstawowych powiatu lubartowskiego do udziału w I edycji Powiatowego Konkursu „Temat dla młodego reportera”.

Zadaniem dla młodego reportera jest znalezienie tematu, który go interesuje, i przedstawienie go w formie literackiej lub plastycznej.

W ten sposób chcemy zachęcić młodych ludzi, aby opowiedzieli nam, jak postrzegają otaczającą ich rzeczywistość i problemy współczesnego świata. Tematem reportażu może być każdy problem, który zwraca uwagę młodego człowieka i jest dla niego ważny.

Dla zwycięzców obu kategorii przewidziane zostały nagrody rzeczowe i dyplomy.

UWAGA! Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, ponieważ konkurs znajduje się w wykazie zatwierdzonym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie – pokażcie świat, który Was intryguje, wzrusza, ciekawi, śmieszy lub niepokoi. Na Wasze prace czekamy do 28 marca 2022 roku.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie Konkursu oraz na stronie II LO w Lubartowie http://lo2.lo2lubartow.pl/

II LO