Konkurs Easter Card

Ze Świętami Wielkanocnymi wiąże się wiele tradycji. Jedną z nich jest wysyłanie świątecznych życzeń, a najpiękniejsze kartki to te wykonane własnoręcznie, ozdabiane różnymi technikami, z życzeniami płynącymi prosto z serca.

Konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną z życzeniami w języku angielskim zorganizowany został w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży, doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych .

Konkurs, przeznaczony dla uczniów Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło wiele pięknych prac, spośród których jury wybrało i nagrodziło kartki wykonane przez Klaudię Kęskę, Dominikę Brzezowską, Paulinę Sysiak oraz Pawła Obroślińskiego. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka angielskiego  Magdalena Kukla – Krzyżanowska.

RCEZ