Konkurs „Kartka – Wielkanocne Tradycje i Obyczaje”

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Kartka – Wielkanocne Tradycje i Obyczaje”. Celem konkursu jest pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży, pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami, podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, promowanie młodych talentów i wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych.

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

– Dzieci z przedszkoli miejskich i przedszkoli niepublicznych oraz dzieci z oddziałów zerowych znajdujących się w szkołach podstawowych

– Uczniowie klas I – III szkół podstawowych

– Uczniowie klas IV -VIII szkół podstawowych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu lubartowskiego. Należy wykonać kartkę wielkanocną, format prac: A5 (bez koperty, można wpisać życzenia odpowiednie dla osoby starszej, chorej, samotnej), technika dowolna (farby, kredki, ołówek, wycinanka itd.)

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

– elementy związane z polskimi zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi

– poziom artystyczny wykonanej pracy

– oryginalność

– pomysłowość

– estetykę wykonania

Uczestnicy składają wykonane prace do sekretariatu Lubartowskiego Ośrodka Kultury, w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca do godziny 16:00. Ogłoszenie wyników oraz informacja o terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone za pośrednictwem strony internetowej LOK: www.loklubartow.pl w dniu 18 marca.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 81 855 22 42 i na stronie LOK.