Konkurs Literacki im. Licińskiego

Przed nami XXVIII edycja Konkursu Literackiego im. Ludwika Stanisława Licińskiego, młodopolskiego poety, prozaika i regionalisty związanego z Lubartowem.

Prace konkursowe (poezja, proza, szkic) należy nadesłać do 22 maja 2019 roku na adres: Lubartowski Ośrodek Kultury, 21-100 Lubartów, ul. Rynek II 1.

W roku bieżącym oczekujemy utworów tematycznie związanych z rodziną (niech nasi rodzice, rodzeństwo i kuzyni staną się bohaterami naszych prac literackich).

Konkurs ma charakter lokalny i przeznaczony jest dla uczniów lubartowskich szkół (podstawowe i średnie).

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i książkę. Laureaci mogą liczyć na reklamę w mediach papierowych i elektronicznych.

Utwory (liczba dowolna) należy opatrzyć godłem. W zaklejonej kopercie opatrzonej godłem takim samym jak praca, należy podać imię, nazwisko, nazwę szkoły, klasę i nazwisko opiekuna/ nauczyciela polonisty. Prosimy nie podawać prywatnych adresów, numerów telefonu itp.

Zgłoszenia można dostarczyć również indywidualnie bez pośrednictwa szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12 czerwca (środa) br. w LOK ( sala kinowa) o godz. 10 tej.

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza uczniów, rodziców i pedagogów do konkursowej zabawy.

Organizatorzy