Konkurs ofert na wydarzenia promujące Lubartów

Burmistrz Miasta Lubartów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań promocji Miasta Lubartów.Oferty można zgłaszać do 10 kwietnia.

Konkurs jest skierowany do „podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, podczas realizowanych przedsięwzięć o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym” – czytamy w ofercie zamieszczonej na stronie Urzędu Miasta. Chodzi o przedsięwzięcia wpisujące się w obchody 470-lecia Miasta Lubartów w 2013 roku.

W informacji o wysokości środków publicznych czytamy także, że wysokość środków przeznaczonych w roku 2013 na realizację zadania promocji w powyższej formie, wynosi 50 tys zł. Zadanie powinno być realizowane w 2013 roku, a formy promocji powinny w szczególności uwzględniać informację o zaangażowaniu finansowym Miasta Lubartów w organizowane przedsięwzięcie, propagować znaki identyfikacyjne (herb, logo, barwy, hymn), rozpowszechniać informację o mieście oraz o tegorocznych obchodach 470-lecia Miasta Lubartów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania – promocja Lubartowa” do dnia 10 kwietnia 2013r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.

 

Druk oferty w wersji elektronicznej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów w dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/KONKURSY/NABORY OFERT.

 

Wersję papierową można pobrać w Urzędzie Miasta Lubartów w pokoju numer 221 oraz 108. Więcej w ogłoszeniu na stronie UM:

 

http://umlubartow.bip.e-zeto.eu/bip/50_umlubartow/fckeditor/file/ZAMOWIENIA%20PUBLICZNE/KONKURSY/10-WOP-Konkurs.pdf