Konkurs plastyczny „Mój kochany miś”

W  Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie  rozstrzygnięto X edycję Konkursu Plastycznego „Mój kochany miś”. W  tym roku nadesłano 45 prac plastycznych z 10 placówek oświatowych: przedszkoli z terenu Lubartowa.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni twórczej oraz zachęcanie do sięgania po różne techniki plastyczne do przedstawienia więzi, które tworzą się w okresie wczesnego dzieciństwa z pluszowym przyjacielem, jakim jest miś oraz propagowanie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia.   

Prace  oceniło jury w  składzie: Edyta Weremczuk  – artysta plastyk – Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie; Urszula Bednarczyk – Dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury; Beata Guz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie. Komisja przyznała 10 wyróżnień i nagrodę dyrektora. Przebieg  uroczystości uświetniły swoim występem artystycznym  dzieci z Przedszkola nr 2. Ponadto została zorganizowana wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Przedszkole nr 2