Konkurs plastyczny w LOK: „Boże Narodzenie – moje wymarzone święta”

Do 11 grudnia Lubartowski Ośrodek Kultury czeka na prace plastyczne  w formie online do konkursu pod  nazwą  „Boże Narodzenie – moje wymarzone święta”.

Konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu lubartowskiego. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: płaskie – rysunek, szkic, pastele, farby, wyklejanka, kolaż oraz formy przestrzenne.

Uczestnik przesyła dwa zdjęcia: skan lub fotografię wykonanej pracy, oraz swój wizerunek razem z pracą. Zdjęcia należy przesłać na adres: [email protected]. W tytule e-mail należy  podać: imię, nazwisko ucznia, klasę oraz szkołę/przedszkole do której uczęszcza. Prace należy przesłać do dnia 11 grudnia 2020 r. Należy również dołączyć fotokopię zgody >>>> Zgoda RODO
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.loklubartow.pl w dniu 17 grudnia wraz z podaniem terminu odbioru nagród i dyplomów