Konkurs „Rodzina bez nałogów”

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0-6 szkół podstawowych z terenu Lubartowa. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej interpretującej temat: „Rodzina bez nałogów”.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: http:/www.sil.lubartow.org oraz w poniżej zamieszczonym regulaminie.

Konkurs współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Miasta Lubartów oraz Województwa Lubelskiego.