Konkurs wiedzy o Fair Trade

W II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie został zorganizowany „Konkurs wiedzy o Fair Trade”. Konkurs to jedno z wielu działań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”.

W 2014 roku II LO przystąpiło do projektu „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”, którego szkolnym koordynatorem jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Elżbieta Mizio. Celem projektu jest promowanie Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade), podniesienie wiedzy na temat warunków pracy w krajach Południa, kształtowanie świadomości konsumenckiej i postaw obywatelskich, aktywizacja dzieci i młodzieży oraz samorządów i społeczności uczniowskich do działań na rzecz sprawiedliwszego świata i odpowiedzialnej konsumpcji.

W ramach propagowania wiedzy o prawach konsumenckich i idei Fair Trade uczniowie klasy Ib jako ambasadorowie Sprawiedliwego Handlu w II LO, ale również w mieście i powiecie, wraz z opiekunem Elżbietą Mizio zorganizowali 7 kwietnia „Konkurs wiedzy o Fair Trade”. Konkurs odbył się w ramach obchodów Światowego Dnia sPRAWiedliwego Konsumenta w II LO. Wzięło w nim udział 40 uczniów z klas pierwszych i drugich. Mieli oni za zadanie odpowiedzieć na pytania testowe dotyczące zasad Sprawiedliwego Handlu, idei Fair Trade, praw i ochrony konsumentów oraz zdrowej żywności. Najlepsi okazali się: Julia Szymanek, Konrad Wójtowicz (oboje z Ia), Sylwester Kaźmierski (IIa), Anna Pudelska (IId). 12 kwietnia uczestnikom zostały wręczone nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, ufundowane przez pana Andrzeja Żwawę i panią Elżbietę Mizio.

Mimo trudnych pytań konkursowych poziom wiedzy uczniów okazał się bardzo wysoki. Wierzymy, że wpływ na to mają działania podejmowane przez panią Elżbietę Mizio i jej uczniów, którzy aktywnie pracują nad podnoszeniem świadomości na temat Fair Trade, działają na rzecz kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce, zachęcają do tego, byśmy byli Fair Trade. II LO od dwóch lat przekonuje, że Sprawiedliwy Handel naprawdę zmienia rzeczywistość.

AO

1 - glowne 1 d 2 3 4 5 6 7