Konkursowo w II LO

Aktywność uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, ich kreatywność i zaangażowanie w przeróżne projekty edukacyjne były niejednokrotnie tematem artykułów publikowanych w lokalnych mediach. Tak jest i tym razem. Bardzo nam miło przedstawić Państwu krótkie sprawozdanie z działań, które obejmuje tylko ostatnie dwa tygodnie nauki.

I tak… Do drugiego etapu Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikowały się: Anna Romanek (III C), Adriana Franczak (III E) oraz Diana Kępa (II C). Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kolejny etap odbędzie się 5. marca 2018 roku. Opiekunem młodzieży uczestniczącej w zawodach jest pani Katarzyna Płaszczewska.

Jan Adamek (II A) i Przemysław Podleśny (III A) zakwalifikowali się do drugiego etapu Olimpiady Chemicznej. Obaj są uczniami klas matematyczno – fizycznych, co budzi jeszcze większy podziw dla ich wiedzy w zakresie przedmiotu, którego nie uczą się na poziomie rozszerzonym.

15. grudnia uczennica klasy II D Maja Sidor zdobyła III miejsce w etapie rejonowym XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Brian Pytka, Emilia Oniszczuk, Przemysław Podleśny, Artur Przybysławski zakwalifikowali się do drugiego etapu XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, który odbędzie się 15 stycznia 2018 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Anna Romanek zakwalifikowała się także do II etapu XLIV Olimpiady Geograficznej. Zawody II stopnia odbędą się w dniach 9 – 11 lutego 2018 roku.

8. grudnia w sali rycerskiej pałacu Sanguszków odbył się „Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie. Wzięło w nim udział 25. reprezentantów z pięciu szkół średnich, którzy przez 60 minut odpowiadali na 50 pytań konkursowych. Celem tego konkursu jest upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym życiu społecznym oraz popularyzacja Powiatu Lubartowskiego. Z satysfakcją informujemy, że III miejsce zajęła Weronika Lis z klasy III G, natomiast Kacper Sternik, również z klasy III G, otrzymał wyróżnienie. W pierwszej dziesiątce uczniów znaleźli się także Milena Furtak (III G), Arkadiusz Charliński (III G) oraz Weronika Kozieł (III D). Opiekunem uczniów jest pan Adam Sabat.

Uczniom i ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!