Konkursu Wiedzy o USA

Piąta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o USA odbyła się  26 listopada w murach II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie.  Konkurs zorganizowany został w ramach działalności Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego, które działa przy II LO.

Do turnieju, który skierowany był do uczniów klas 7-8 ze szkół podstawowych, przystąpiło łącznie 27 uczestników z 9 szkół (Lubartów, Leszkowice, Pałecznica, Abramów, Łysołaje, Ostrówek, Brzostówka, Kamionka).

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań dotyczących historii, kultury, geografii Stanów Zjednoczonych. Autorem testu byli: pani Katarzyna Pieczywek i pan Przemysław Oniszczuk – nauczyciele j. angielskiego z II LO.

Tuż po zakończeniu testu, na wszystkich uczestników konkursu czekał słodki poczęstunek ufundowany przez Dyrekcję II LO.

Oto wyniki:

I miejsce – Juliusz Baran – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku (op. p. Aneta Jeżowska)

II miejsce – Michał Wójtowicz – Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy (op. p. Małgorzata Grzegorczyk)

III miejsce – Ignacy Ogórek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie (op. p. Marta Pyzio).

Nagrody ufundowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie oraz pisemne podziękowania dla opiekunów uczniów wręczyła p. Halina Zdunek – Dyrektor II LO.

Organizatorem konkursu był p. Adam Małecki.