Konsultacje dotyczące drogi wschodniej

W Lubartowie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące budowy tak zwanej drogi wschodniej. W tej sprawie zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, w dn. 27 września o godz. 16, w Urzędzie Miasta Lubartów. Głównym celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców o wstępnych propozycjach rozwiązań projektowych planowanej inwestycji wraz z ich prezentacją. Uczestnicy spotkania będą mogli zgłaszać swoje uwagi do prac projektowych.

Swoje uwagi i opinie można też zgłaszać na piśmie do dnia 27.09.2016 r., na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, albo drogą mailową: poczta@um.lubartow.pl

Ogłoszenie w tej sprawie publikuje na stronie internetowej Miasto Lubartów. Oto jego treść:

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie planowanej inwestycji pn.: „BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) zorganizowanie otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Lubartów, umożliwiającego składanie wniosków i uwag, w terminie 27.09.2016 r. godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 (sala nr 10);

2) zgłaszanie uwag i opinii na piśmie do dnia 27.09.2016 r., na adres: Urząd Miasta Lubartów,

ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów;

3) zgłaszanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 27.09.2016 r. na adres: poczta@um.lubartow.pl.