Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza, że od dnia 10.02.2023 r. do dnia 13.03.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów:

– zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_formularz_uwag_or_i_oz

– spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 16 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10.

– wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_ankieta_gpr oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Projekt uchwały będzie umieszczony na stronach internetowych www.lubartow.pl i www.umlubartow.bip.lubelskie.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, pokój nr 207, w okresie od 10 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.

Wszelkie informacje na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także dalszych etapów opracowywanego dokumentu, dostępne będą na stronie miasta w zakładce Gminny Program Rewitalizacji.