Konsultacje społeczne w ratuszu

Urząd Miasta informuje, że w ramach konsultacji społecznych, we wtorek 8 sierpnia o godz. 14.00 w ratuszu odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców. Dotyczy ono projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów.