Konsultacje dotyczące m.in. przebudowy parku miejskiego – video, wizualizacje i plany

W Urzędzie Miasta Lubartów w dn. 12 lipca odbyły się konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań przyjętych w opracowywanych koncepcjach na przebudowę parku miejskiego, przebudowę budynku położonego przy ul. Farnej 4 w Lubartowie oraz wykonanie ścieżki ekologicznej zlokalizowanej w Lubartowie, planowanych do realizacji w ramach projektu ,,Zielony LOF”.

  • – Uwagi i opinie do materiałów prezentowanych i omawianych podczas spotkania, można zgłaszać do dnia 19 lipca na piśmie, na adres Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej,
    na adres: [email protected] – informuje 
    Piotr Turowski Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Lubartów. – Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu oraz za wniesione uwagi i sugestie. Liczymy na Państwa aktywny udział w organizowanych konsultacjach.

Poniżej publikujemy fragment video ze spotkania, dotyczący przebudowy parku i planowanej ścieżki ekologicznej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plany dotyczące budowy ścieżki ekologicznej publikujemy pod linkami:

PK_Projekt zagospodarowania terenu

PZ-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A tutaj projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy parku miejskiego:

lubartow_koncepcja_opis_v02

Poniżej publikujemy plany dotyczące wyglądu budynku przy ul. Farnej 4, w którym oprócz redakcji miałby się znajdować punkt informacji turystycznej, natomiast za budynkiem powstałaby konstrukcja pełniąca funkcję letniej sceny: