Konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego

Konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Lubartów ogłosił Burmistrz Miasta Janusz Bodziacki. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, w budynku Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

Burmistrz odpowiadał na pytania przybyłych radnych oraz dziennikarzy. Poinformował, że na stronie internetowej urzędu miasta są do pobrania formularze do składania wniosków. Scharakteryzował sposób ubiegania się o dotacje w ramach budżetu. Stwierdził, że kwota 735 tys. zł przeznaczona na ten cel, będzie podzielona na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, z naciskiem na inwestycje, które pozostawią po sobie trwałe dobro.

Wnioski można składać od poniedziałku 26 października 2015 r. do 27 listopada 2015 r., w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lubartów, w godzinach pracy urzędu.

Zasady zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego:

1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Lubartów, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat.

2. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 25 uprawnionych osób.

3. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.

4. Projekt nie może przekroczyć kwoty określonej w pkt. I

5. Propozycje projektu składa się na „formularzu zgłaszania projektu” dostępnym
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lubartów w godzinach pracy urzędu
tj. od 7.30 do 15.30. Formularz można pobrać także ze strony internetowej: www.lubartow.pl z zakładki BUDŻET OBYWATELSKI.

6. Wypełnione formularze z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 należy składać w BOM UM Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, w terminie od 26 października 2015 r. do 27 listopada 2015 r. w godzinach pracy urzędu.
konsultacje