Konsultacje w sprawie drogi wschodniej

W Urzędzie Miasta Lubartów 17 września zorganizowano konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi wschodniej. Udział w spotkaniu wzięli zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy inwestycji. Na pytania zebranych odpowiadali: Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki oraz Naczelnik Wydział Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Piotr Turowski.

Jak mówił na wstępie burmistrz, temat budowy drogi wschodniej pojawił się dawno temu. Przypomniał, że dyskusję zaczęto na początku lat dziewięćdziesiątych, zaś 9 października 2006 została podjęta uchwała Rady Miasta dotycząca zmian w planie przestrzennym, doprecyzowano elementy drogi. W ślad za tym działo się wiele na różnych poziomach: zakupy gruntów, nadanie nazwy drodze w 2012 r. W roku ubiegłym Rada opowiedziała się za włączeniem się gminy do lubelskiego obszaru funkcjonalnego. Stało się to faktem w styczniu br.
Spotkanie jest inspirowane, dla właścicieli gruntów. Chcemy uzyskać trzy etapy projektu – od ul. Lubelskiej do ul. Mickiewicza, drugi od ulicy Mickiewicza do drogi wojewódzkiej na Parczew , trzeci dotyczący infrastruktury kanalizacyjnej – mówił burmistrz Janusz Bodziacki. – W związku z sygnałem, że jest potrzeba rozmowy, odłożyłem podejmowanie dalszych prac i nie ogłosiłem przetargu, który wynikał z procedury technicznej.
Mieszkańcy okolic ul. Łąkowej obawiają się wzrostu natężenia ruchu, przewodniczący komitetu mieszkańców Teodor Czubacki pytał o plany, koszty, ile gruntów będzie wykupione, skąd będzie finansowana inwestycja. Waldemar Grudzień z fanpage społecznościowego „Ratujmy Pradolinę Wieprza” przedstawił prezentację  mieszkańców, którym zależy na zachowaniu środowiska naturalnego dla kolejnych pokoleń.

Droga wschodnia miałaby klasę Z (zbiorcza). Towarzyszyłby jej chodnik, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie. Pytań i pomysłów podczas konsultacji było wiele.  Pojawiły się głosy, aby budowano tylko odcinek od Lubelskiej do ul. Łąkowej
Miasto przygotuje odpowiedzi w formie pisemnej wszystkim zainteresowanym. Sprawa budowy drogi wschodniej będzie poruszana  na najbliższej sesji RM

Zapraszamy do obejrzenia kompletnego materiału z konsultacji  na naszym kanale youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvECHPIqFbgoHaFkjEwaXsQ8pKrAwg-TL

DSC_2997 DSC_3000 DSC_3001 DSC_3006 DSC_3012 DSC_3019 DSC_3022