Konsultacje w sprawie przebudowy parku miejskiego

12 lipca w Urzędzie Miasta Lubartów o godz. 16.00 zorganizowane zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Lubartowa dotyczące opracowywanych koncepcji na przebudowę Parku Miejskiego w Lubartowie, przebudowę budynku położonego przy ul. Farnej 4 oraz wykonania ścieżki ekologicznej w mieście w ramach projektu „Zielony LOF”. Uwagi i opinie można zgłaszać podczas spotkania oraz na piśmie na adres ratusza ul. Jana Pawła II 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] do dnia 19 lipca.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach..

SN