Konsultacji o śmieciach ciąg dalszy

Około 20 mieszkańców wzięło udział w drugich konsultacjach społecznych w Urzędzie Miasta Lubartów. Dotyczyły one – jak w przypadku poprzednio zorganizowanych – gospodarki odpadami.

Konsultacje społeczne z inicjatywy władz miasta zorganizowano 3 grudnia w ratuszu. Mogli w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani systememgospodarki odpadami – bo tego tematu dotyczyło spotkanie. A uczestniczyli w nim przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i samorządu miasta, które reprezentowali burmistrz Janusz Bodziacki i zastępca burmistrza Radosław Szumiec. Byli także przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańcy Lubartowa. 

W trakcie dyskusji dyrektor Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, Marian Olesiejuk, zaprezentował projekty uchwał dotyczące sytemu poboru i zasad określania opłat za wywóz śmieci oraz wstępne propozycje cenowe. Zebrani w sali konferencyjnej urzędu miejskiego mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów. Przypominamy, że to Związek wykonuje w imieniu gmin, które wchodzą w jego skład, zadania związane z gospodarką odpadami. Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej ZKGZL; http://zwiazekgmin.lubartow.pl

SN