Korzystne zmiany w czerwcowych emeryturach

Przejście na emeryturę w czerwcu nie będzie już wiązać się z ryzykiem niższego świadczenia. Niedługo wejdą w życie przepisy, które na stałe zmienią zasady wyliczania czerwcowych emerytur na korzystniejsze. Nie trzeba w tym celu składać żadnych wniosków o przeliczenia.

W przyszłości ubezpieczeni będą mogli bez obaw składać wnioski o emeryturę w czerwcu. Do wyliczenia czerwcowych świadczeń ZUS będzie stosował dodatkowe waloryzacje kwartalne składek, które wcześniej do takich emerytur nie przysługiwały.

Dla emerytów z 2021 – przeliczenie bez wniosku!

Zmiana przepisów obejmuje także emerytury przyznane w czerwcu 2021 roku i renty rodzinne przyznane po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przeliczy świadczenia przyznane w czerwcu tego roku z uwzględnieniem ustawowych zmian. Nie trzeba składać w tym celu żadnych wniosków. ZUS zrealizuje tę operację w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.

Emerytura w czerwcu jak majowa

Do wyliczenia czerwcowych świadczeń ZUS będzie stosował takie zasady, jak dla świadczeń majowych, o ile będą one korzystniejsze dla ubezpieczonego. Chodzi o sposób waloryzacji składek emerytalnych. Składki czerwcowych emerytów będą podlegały waloryzacji rocznej i kwartalnej (jak w maju), a nie tylko rocznej. Z szacunków ZUS wynika, że emeryci zyskają na tej zmianie średnio o około 5 proc. wyższe świadczenia.

Wcześniej emeryci omijali czerwiec

W poprzednich latach pracownicy ZUS doradzali klientom, by – jeśli to możliwe – czekali z wnioskami o emerytury na lipiec. Wtedy odbywa się korzystna waloryzacja składek. W ten sposób unikali dotychczasowej „pułapki” czerwca. – Nasze działania przynosiły efekty, ponieważ decyzję o przechodzeniu na emeryturę przekładało na później kilkanaście tysięcy osób rocznie. W latach 2018-2019 liczba osób przechodzących w czerwcu na emeryturę stanowiła ok. 1 proc. ogółu przyznanych w danym roku emerytur – podsumowuje prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Majowe zasady waloryzacji składek miały już zastosowanie do czerwcowych emerytur przyznanych w 2020 roku. Wtedy jednak była to zmiana jednorazowa, wynikająca z tarczy antykryzysowej. By wprowadzić ją na stałe, potrzebna była nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach. Nowe przepisy wchodzą w życie 18 września.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim