Kościół św. Anny bazyliką


Kościół św. Anny w Lubartowie otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odczytano 26 lipca podczas Mszy św. odpustowej, której przewodniczył abp Józef Życiński. To już czwarta świątynia w archidiecezji, która została podniesiona do tej godności.

Dekret o podniesieniu lubartowskiego kościoła do godności bazyliki mniejszej odczytał w trakcie Mszy ks. Dr Wojciech Pęcherzewski. Mszę Św. koncelebrowało kilkudziesięciu księży, a przewodniczył jej i kazanie wygłosił abp Józef Życiński. W dzisiejszym dniu możemy dziękować Bogu, że na mapie świata, tam gdzie zaznaczane są miejsca szczególnych łask Bożych, tam gdzie pielgrzymi przychodzą ze szczególną motywacją, by zyskać odpusty i otrzymać łaskę, pojawia się Lubartów ? mówił abp Życiński podczas homilii. Podkreślał równocześnie, że podniesienie sanktuarium św. Anny do godności bazyliki mniejszej stanowi zobowiązanie, by z jednej strony wydobywać z historii ziemi lubartowskiej karty wielkie i piękne, a z drugiej czuć się współodpowiedzialnym, ,,by to nowe miejsce oddziaływania duchowego, oddziaływało na wzór rzymskich bazylik”. Hierarcha nawiązał również do kultu świętej Anny – Dziś nadzieją Kościoła są anonimowe Anny, które starają się w swoich rodzinach, w swoim środowisku, kształtować wrażliwe dusze młodego pokolenia, uczyć dzieci, że można nie zrobić kariery, ale trzeba być człowiekiem uczciwym, kształtować piękne, delikatne i szlachetne postawy ? mówił abp Życiński. Uroczystą mszę świętą zakończyła procesja ulicami miasta oraz odsłonięcie przez metropolitę lubelskiego pamiątkowej tablicy przed drzwiami
do kościoła. Przypomnijmy, że o zamiarach starania się o uzyskanie tytułu bazyliki mniejszej zaczęto mówić od momentu koronacji obrazu świętej Anny (2003 r.). Pierwsze kroki w tym kierunku poczynił ksiądz prałat Andrzej Tokarzewski.
Kościół św. Anny w Lubartowie to kolejna świątynia w archidiecezji lubelskiej, po sanktuariach w Lublinie, Chełmie i Wąwolnicy, która otrzymała tytuł bazyliki mniejszej.

foto: Katarzyna Posio