KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE LUBARTOWSKIM

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa od początku swojego funkcjonowania to przydatne narzędzie komunikacji pomiędzy społeczeństwem a funkcjonariuszami Policji. W ubiegłym roku lubartowscy policjanci odnotowali ponad 800 zgłoszeń z czego około 70% potwierdziło się. W tym roku jest to już ponad 100 zgłoszeń.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w jego otoczeniu. Jest to narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Informacje, które są prezentowane na mapach uwzględniają nie tylko kategorie przestępstw i wykroczeń, ale i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców mogą negatywnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa. Strona  jest cały czas modyfikowana i wprowadzane są nowe rozwiązania aby kontakt z policją był jeszcze prostszy i łatwiejszy.

W ubiegłym roku  na terenie powiatu lubartowskiego odnotowaliśmy w sumie ponad 800 zgłoszeń dokonanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym roku jest to już ponad 100 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia były sprawdzane. Większość tych zgłoszeń dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, aktów wandalizmu czy też grupowania się młodzieży.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i dodać odpowiednią kategorię zagrożenia w punkcie na mapie w którym ono występuje. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu. Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowego 112.

KPP Lubartów