Kronika strażacka: 17 wyjazdów do pożarów traw w weekend

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie informuje, że w okresie od dnia 14.03.2022 r. do dnia 20.03.2022 r. na terenie powiatu lubartowskiego miało miejsce 42 zdarzenia, w tym 36 pożarów, 5 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

W minionym tygodniu strażacy wyjeżdżali do pożarów traw 33 razy, z czego 17 razy w weekend 19 i 20-go marca. Do 16.03.2022 roku w Polsce strażacy interweniowali 9139 razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych. Niestety, w pożarach, odnotowano trzy ofiary śmiertelne oraz 22 osoby ranne. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami.

Pożary trawy i nieużytków są bardzo podatne na działanie wiatru, bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie
w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być również potrzebni
do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówią polskie akty prawne m.in.:

  • Art. 124 i Art. 131 pkt. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

  • Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

  • Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń,

  • Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Akty te umożliwiają na osoby wypalające trawy i nieużytki nakładać kary grzywny
do 5000 zł, nagany, aresztu, a także w skrajnych przypadkach ograniczenia wolności do 10 lat.