Kronika strażacka 23.VI – 7.VII.2008

  • Jak informuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Gustaw Włodarczyk: w okresie od 23 czerwca do 7 lipca na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie miało miejsce 37 zdarzeń, w tym 18 pożarów, 18 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

25.06. w Nowodworze Piaski, gmina Lubartów, doszło do pożaru poddasza budynku mieszkalnego. Wewnątrz budynku znajdowała się starsza kobieta oraz dwoje małych dzieci. Wszyscy zostali wyprowadzeni  na zewnątrz. Ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych z JRG Lubartów wprowadzili na strych budynku jeden prąd wody w natarciu. Po dojeździe jednostki OSP Kamionka podano dodatkowy prąd wody na zewnątrz. Spaleniu uległa część więźby dachowej. W działaniach brały udział 2 zastępy z KP PSP Lubartów, OSP Kamionka, OSP Nowodwór Piaski, OSP Nowodwór Wieś.

27.06. w Siedliskach gmina Kamionka doszło do pożaru siana w drewnianej oborze. Na miejsce zdarzenia okazało się, że zaczyna palić się również siano na poddaszu. Właściciel we własnym zakresie próbował gasić pożar za pomocą węża ogrodowego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody w natarciu na źródło pożaru. Działania te doprowadziły  do opanowania pożaru w zarodku. Za pomocą wideł wyrzucano i przelewano siano oraz inne materiały palne znajdujące się na poddaszu. Pożar powstał prawdopodobnie na skutek wyładowania atmosferycznego.  W działaniach brały udział zastępy  KP PSP Lubartów, OSP Siedliska, OSP Kamionka oraz OSP Samoklęski.
29.06. w Starościnie, gmina Kamionka, na terenie kopalni piasku zalanej częściowo wodą, utopił się młody człowiek. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przystąpieniu do przeszukiwań dna zbiornika przy pomocy łodzi oraz bosaka. Dno zbiornika było bardzo nierówne, co w znaczny sposób utrudniało poszukiwania w dotychczasowy sposób. Równocześnie na miejsce zdarzenia została zadysponowana grupa wodno – nurkowa z KM PSP  w Lublinie. Po przybyciu zastęp ratownictwa wodnego przystąpił do przeszukiwania dna zbiornika i zlokalizował ciało przy pomocy sonaru. Płetwonurkowie wyciągnęli ciało mężczyzny na brzeg. Do utonięcia doszło w  miejscu niestrzeżonym i nie przeznaczonym do kąpieli. W działaniach brały udział 2 zastępy KP PSP Lubartów, 2 zastępy JRG 1 z KM PSP w Lublinie oraz OSP Starościn.
  01.07. w miejscowości Nowy Antonin miał miejsce pożar murowanej stodoły. Przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki straży podały 6 prądów wody w natarciu na palącą się stodołę oraz 2 prądy wody w obronie zagrożonych budynków obory i garażu, znajdujących się w strefie oddziaływania cieplnego. Działania straży doprowadziły do opanowania pożaru i jego ugaszenia. Następnie przystąpiono do przelewania wodą materiałów palnych znajdujących się w stodole oraz rozpoczęto niezbędne prace rozbiórkowe zniszczonej konstrukcji dachowej stodoły. Spaleniu uległa w znacznym stopniu stodoła oraz znajdujące się w niej płody rolne i  maszyny rolnicze. W działaniach brały udział zastęp z KP PSP  Lubartów, OSP Nowy Antonin, OSP Firlej, OSP Kock, OSP Serock.
01.07. w miejscowości Czerwonka na drodze krajowej nr 19 samochód osobowy toyota celica wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo, przewracając je. Przybyłe na miejsce zastępy straży zabezpieczyły teren zdarzenia oraz wraz z zespołem medycznym wydobyły z pojazdu dwóch młodych mężczyzn, którzy następnie zostali przewiezieni do szpitala. Zniszczony samochód zabezpieczono poprzez odłączenie akumulatora, a następnie został zabrany przez przybyłą na miejsce pomoc drogową. W działaniach brały udział 2 zastępy z KP PSP  Lubartów oraz zastęp z OSP Firlej.
 06.07. w Lubartowie zapaliła się altanka na ogródkach działkowych przy ulicy Adama Mickiewicza. Przybyły na miejsce zastęp straży przystąpił do gaszenia palącej się drewnianej altanki, podając dwa prądy wody w natarciu. Mimo dużego ognia nie było zagrożenia dla innych altan z uwagi na ich znaczne oddalenie od miejsca pożaru. Pożar został ugaszony, a następnie ratownicy przystąpili do rozbiórki pozostałej konstrukcji altanki. Spaleniu uległa altanka orz sprzęt stanowiący jej wyposażenie. W działaniach brały udział 2 zastępy z KP PSP  Lubartów