Kryzysu jeszcze nie ma

Spokój w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Podczas gdy w kraju i regionie firmy informują o planowanych redukcjach zatrudnienia, lubartowskie zakłady nie planują zwolnień, a wręcz przeciwnie – chcą powiększać stan zatrudnienia. Dwie duże firmy (producent okien i przedsiębiorca budowlany) zapowiadają zatrudnienie kilkudziesięciu osób. Żadna z większych firm do tej pory nie poinformowała urzędu o zamiarze zwolnień grupowych. Jak informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Tomasiak – obserwowane są natomiast dwa inne niepokojące zjawiska, otóż już 55,7 % bezrobotnych to kobiety. Wrasta również liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne po powrocie z zagranicy. W grudniu ubiegłego roku zrejestrowało się 15 powracających z zagranicy, w styczniu 2009 może ich być nawet 30. Zanotowano natomiast ogólny wzrost liczby rejestrujących się bezrobotnych w grudniu ubiegłego roku (342 osoby) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (253 osoby). Kryzysu na rynku pracy w Lubartowie jeszcze nie widać. Jednak  jeśli dynamika osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy będzie taka sama, jak w grudniu, to można spodziewać się pogorszenia sytuacji. Trudno w tej chwili prognozować, jaka będzie dynamika rejestracji w roku bieżącym. W 2008 roku na terenie powiatu nie było zwolnień grupowych. Do tej pory nie zgłoszono takich planów również na rok bieżący.