Ks.Jan Twardowski wybrany na patrona „Jedynki”

Wybory kandydata na patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie zorganizowano w dniach 14 i 15 czerwca. W głosowaniu wzięły udział trzy środowiska szkolne: dzieci, rodzice oraz dyrekcja i pracownicy placówki. A wybór był spośród takich kandydatów jak: Mały Książę, Józef Mazurek i Jan Twardowski.

W wyborach na patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie zwyciężył ks. Jan Twardowski (423 głosy). Mały Książę miał 306 głosów, a Józef Mazurek – 104 głosy. Nad przebiegiem głosowania czuwali członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej – przedstawiciele trzech środowisk: uczniów, rodziców i nauczycieli. Można było oddać jeden głos na jednego kandydata. Łącznie oddano 873 głosy (833 głosów ważnych; 40 głosów nieważnych). Głosowało 718 uczniów, 76 rodziców, 65 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi.

Przypominamy, że wybór patrona poprzedziła debata, która miała miejsce 30 kwietnia. Wzięli w niej udział  przedstawiciele wspomnianych wcześniej, trzech środowisk szkolnych. Celem spotkania było określenie kryteriów dotyczących patrona. Prowadzącymi były – Danuta Sienkiewicz oraz Ewa Miduch. Zebrani w sali gimnastycznej uczestnicy pracowali metodą tzw. Word Cafe. Pochylili się nad takimi tematami: Jakie przesłanie powinna nieść postać kandydata?; Kto nie może zostać patronem?; Warunki wykluczające kandydaturę; Co nie będzie akceptowane, jakie postawy są postawami nagannymi?; Co ma wyróżniać kandydaturę wśród innych ludzi/działań/symboli? Jakie cechy charakteru?/jakie przesłanie?; Jakie korzyści odniesie uczeń/szkoła? Jakie korzyści odniesie społeczność lokalna?; Do czego będzie nas zobowiązywało przyjęcie patrona szkoły? Jakie nałoży na nas powinności? Odpowiedzi na te zagadnienia uczestnicy opracowywali w grupach przy stolikach. Obydwa ćwiczenia zakończyły się prezentacjami. Zespół zajmujący się przygotowaniem procedur wyboru patrona opracował listę cech, z którymi powinna być utożsamiana kandydatura na patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Są to: ambicja, wytrwałość i zaangażowanie, entuzjazm, empatia i okazywanie uczuć, kreatywność, szacunek i tolerancja. Kandydatów można było zgłaszać do 18 maja. Po weryfikacji odbyła się kampania wyborcza, czyli prezentacja kandydatur. Wybór patrona ma być uchwalony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Następnie szkoła złoży wniosek o nadanie imienia do organu prowadzącego, czyli do Miasta Lubartów. Patron zostanie ustanowiony ostatecznie uchwałą Rady Miasta Lubartów.

SN