Kupcy i przedsiębiorcy świętowali

Minęła 95 rocznica powstania Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej. Z tej okazji 8 grudnia odprawiona została Msza św. w ich intencji w Bazylice św. Anny.

Początki działalności obecnie funkcjonującego SKiPPZL to rok 1924, a pierwsza jego nazwa to Stowarzyszenie Kupców Polskich Chrześcijan Oddział w Lubartowie. Funkcjonujący ówcześnie w naszym mieście kupcy postanowili zjednoczyć się, aby stanowić przeciwwagę dla prężnie rozwijającego się handlu żydowskiego. W roku 1937 Stowarzyszenie miało już swój sztandar, który został poświęcony 8 grudnia – w święto Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Jej wizerunek widnieje na jednej stronie sztandaru. Na drugiej zaś ówczesny herb Lubartowa, herb Stowarzyszenia i dwie daty: rok założenia Stowarzyszenia – 1924 i rok poświęcenia sztandaru – 1937. Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku 8 grudnia zamawiamy Mszę św. sprawowaną w intencji przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu, ich bliskich i rodzin pracowników zatrudnionych w naszych firmach. W tym roku uroczysta Msza Św. z racji 95-tej rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia była sprawowana 8 grudnia w Bazylice Św. Anny w Lubartowie. W czasie drugiej wojny światowej sztandar przechował skutecznie p. Adolf Jabłoński – dziadek p. Marcina. W latach 50 miał w tym udział p. Czesław Filipowicz. W okresie socjalizmu sztandar był pod opieką rodziny Jabłońskich. W latach 80 został poddany renowacji, a dokonały jej siostry zakonne z Dysa. W Stowarzyszeniu prężnie działał w latach 50 dziadek p. Ryszarda Kosiarskiego – p. Julian Kosiarski. Jesteśmy dumni, że mamy najstarszy w naszym mieście sztandar. Obecnie przechowywany jest przez rodzinę Jublewskich. Chcemy zadbać o to, aby przechowywać ten sztandar w sposób godny, na jaki zasługuje każdy sztandar i tę ideę przekazać pokoleniom przyszłych przedsiębiorców. Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia to: Zuzanna Sitarz – Prezes; Bogumiła Lisek – Jublewska – Wiceprezes; Renata Dubiel – skarbnik; Monika Wasilewska – sekretarz; Grzegorz Mazuś – członek Zarządu; Wiesław Osior – członek Zarządu. Stowarzyszenie serdecznie zaprasza w nasze kręgi tych przedsiębiorców, którzy nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia. Więcej informacji o nas na stronie internetowej www.stowarzyszeniekipzl.pl

Bogumiła Lisek-Jublewska

foto: M. Kusyk