L4 po kontroli

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie. Jak się okazało, wstrzymano prawie pół miliona złotych lub cofnięto świadczenia chorobowe.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział ZUS w Lublinie) prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień, czyli ZUS ZLA. Po pierwsze sprawdzamy, czy osoba na zwolnieniu wykorzystuje jego czas prawidłowo. Nie można na przykład wykonywać pracy zarobkowej – przypomina naczelnik Wydziału Zasiłków w lubelskim ZUS Katarzyna Cieszko.
W ubiegłym półroczu Oddział ZUS w Lublinie zakwestionowL24ał w ten sposób zwolnienia 99 osób, czyli ok. 5 proc. ze skontrolowanych. A lekarze orzecznicy ZUS sprawdzają, czy osoba przebywająca na zwolnieniu jest niezdolna do pracy w dniu badania. Kontrole wykazały, że 558 zwolnień trzeba było skrócić.
Około 493 tys. zł – to kwota zasiłków chorobowych i opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, która w pierwszej połowie 2013 roku została w funduszu chorobowym dzięki ujawnieniu nieprawidłowości.
Kontrole prowadzą niektóre firmy samodzielnie. Wówczas sprawdzają, czy ich pracownicy właściwie wykorzystują zwolnienia. Takie sytuacje mają miejsce w zakładach pracy, które zgłaszają do ubezpieczeń powyżej 20 osób. Z kolei w przypadku pozostałych ubezpieczonych kontroli dokonuje ZUS.