„Łączymy się nie tylko na Święta…”

Uroczystość p.n. Wigilia w tradycji polsko-ukraińskiej „Łączymy się nie tylko na Święta…” zorganizowano 14 grudnia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Została ona zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu, które RCEZ uzyskało jako 1 z 6 szkół w województwie lubelskim, wygrywając w konkursie na projekt organizacji polsko- ukraińskiego spotkania integracyjnego. Konkurs ogłoszony został przez Biuro Terenowe Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Lublinie (UNHCR), we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście: Kamil Raczyński – koordynator Biura Terenowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Lublinie, przedstawicielki Oddziału Rejonowego PCK w Lubartowie Grażyna Paśnik i Anna Budzyńska wraz z przedstawicielami społeczności ukraińskiej w Lubartowie oraz zespół muzyczny pn. Lubelska Orkiestra Rodzinna, który uświetnił swoimi występami uroczystość.

Wigilijny posiłek przygotowany został przez społeczność polsko- ukraińską.  Polski poczęstunek wigilijny został przygotowany przez Bursę Szkolną RCEZ. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwał niezastąpiony Wolontariat Szkolny i Samorząd Uczniowski RCEZ wraz z opiekunami  Moniką Smolarz, Justyną Atanasow oraz Jackiem Bednarskim.

RCEZ