Lato pod znakiem inwestycji

Pomimo sezonu wakacyjnego Miasto Lubartów realizuje inwestycje z myślą o mieszkańcach.

Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich
Trwa przebudowa ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego na osiedlu Królów Polskich. Miasto Lubartów na ten cel pozyskało kwotę 1,2 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok. Wartość tego przedsięwzięcia to 2,4 mln zł. Zakres prac obejmuje m.in.: przygotowanie koryta pod konstrukcję drogi i zjazdów, wykonanie warstw konstrukcyjnych, ustawienie krawężników i obrzeży, regulację skrzynek ulicznych do zasuw i pokryw studzienek, wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci gazowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej. Ponadto wykonanie nawierzchni zjazdów i dojść do furtek i oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ulice mają być gotowe do końca tego roku.
Remont chodnika przy ul. Hutniczej
Postępują prace budowlane przy remoncie chodnika na ul. Hutniczej, na który czekają mieszkańcy. Część starych płyt już zniknęła, a w ich miejsce pojawiła się betonowa kostka, obrzeża i krawężniki. Remontowany jest 230 – metrowy, obustronny odcinek chodnika od ul. Piaskowej w kierunku Łucki. Projekt zakłada roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudów, nawierzchni chodnika z kostki brukowej i zjazdów oraz ustawienie krawężników. Chodnik ma być gotowy w drugiej połowie sierpnia.
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
Trwa też budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych – od ul. Mucharskiego wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Chmielnej, Kasztanowej, Cisowej, Bukowej, Wierzbowej i Świerkowej. Inwestycja jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie. Rozbudowa sieci ciepłowniczej jest jednym z elementów większego przedsięwzięcia – modernizacji źródła wytwarzania ciepła, jaką PEC przeprowadzi z zastosowaniem tak zwanej wysokosprawnej kogeneracji i OZE (odnawialne źródła energii). Cały projekt jest przewidziany na 15,7 mln zł, a PEC otrzyma 6,8 mln zł dofinansowania na kogenerację ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przejście na kogenerację w PEC ma nastąpić w ciągu dwóch lat. Prace związane z rozbudową sieci będą wykonywane etapami, zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień 2022 r.
Rozbudowa strefy gospodarczej
Rozbudowa strefy gospodarczej w Lubartowie to istotny element rozwoju naszego regionu.
Lubartów pozyskał na ten cel blisko 5 mln zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład.
Inwestycja została podzielona na dwie części. Miasto na początku lipca podpisało dwie umowy na ich wykonanie. W planach jest budowa drogi biegnącej na południe od ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartów wraz z budową infrastruktury. Wykonawcą będzie firma LS COMPLEX Spółka z o. o. Na wykonanie robót firma ma 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, która opiewa na kwotę 1 022 130,00 zł.
Ma także zostać przygotowana dokumentacja projektowa budowy drogi wraz z infrastrukturą na terenach inwestycyjnych przy obwodnicy Lubartowa i wykonanie robót budowlanych według opracowanej dokumentacji. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Na wykonanie prac firma ma 17 miesięcy od podpisania umowy, która opiewa na kwotę 4 959 073,91 zł. Jak podkreśla burmistrz Krzysztof Paśnik – obie drogi posłużą rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie miasta. Dzięki uzbrojeniu tego terenu będzie możliwe podłączenie mediów, elektryczności, wody. Usprawni się komunikacja w tej części strefy, nie tylko samochodowa. W ramach rozbudowy ma powstać bowiem ciąg pieszo – rowerowy.
W ciągu 10 ostatnich lat do Lubartowa przybyło kilkunastu nowych inwestorów. – Poczynione udogodnienia w ramach rozbudowy infrastruktury tego terenu przyczynią się do pozyskiwania kolejnych przedsiębiorców – mówi Piotr Turowski, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Lubartów.

Burmistrz Krzysztof Paśnik– Remont chodnika przy ul. Hutniczej, modernizacja ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego na osiedlu Królów Polskich czy rozbudowa sieci ciepłowniczej to tylko niektóre z realizowanych dziś inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Niebawem ruszy też rozbudowa strefy gospodarczej – to bardzo istotny element rozwoju naszego miasta. Cieszę się, że pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej nie zwalniamy tempa i sukcesywnie realizujemy nasze plany inwestycyjne. Dzieje się tak m.in. dzięki temu, że pozyskujemy na te cele środki zewnętrzne. Ten kierunek chcę dalej utrzymywać.

SC, KW